Sivuston tietosuojaseloste

Miten käytämme ja käsittelemme henkilötietojasi ja evästeitä

Tärkeää tietoa

Kellogg Europe Trading Limited, station Park 24, 2600 Glostrup, Tanska, CVR-numero 4543 4117 (jäljempänä "Kellogg") kunnioittaa oikeuttasi yksityisyyteen verkossa, kun käytät sivustojamme ja viestit sähköisesti kanssamme. Noudatamme turvatoimia suojataksemme henkilötietojasi ja käsittelemme niitä tanskalaisen tietoturvalainsäädännön mukaisesti.

Huomioi, että Kellogg on henkilötiedoistasi lain mukaan vastaava taho. Tässä tietosuojaselosteessa mainittuja periaatteita sovelletaan kaikkiin Kellogg-konsernin henkilötiedoista lain mukaan vastaaviin tahoihin, jotka henkilötiedoista vastaavana tahona ottavat vastaan henkilötietojasi tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin.

Olemme tehneet Kelloggille antamistasi henkilötiedoista joukon tärkeitä kysymyksiä, joihin uskomme sinun haluavan vastauksia. Nämä vastaukset kertovat sinulle lain vaatimassa laajuudessa henkilötietoihisi liittyvistä oikeuksistasi ja turvatoimista, joita Kellogg käyttää henkilötietojesi suojaamiseksi sekä siitä, missä yhteydessä näitä henkilötietoja käytetään. Toivomme tiedon olevan käyttökelpoista.

Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi tai niiden käsittelymenetelmien suhteen, ota yhteyttä Kelloggiin. Osoite on alempana kysymyksen 5 yhteydessä.

Olemme laatineet tämän tietoturvaselosteen sellaiseksi, että sinun ei tarvitse lukea sitä kokonaan saadaksesi vastauksen tiettyyn kysymykseen. Voit kuitenkin lukea selosteen myös kokonaan, jos haluat. Selosteen teksti on kokonaisuudessaan alla.

Pääset suoraan tarvitsemiisi tietoihin valitsemalla jonkin alla olevista aiheista.

  1. Mitä henkilötietoja Kellogg kerää tällä sivustolla, miten Kellogg vastaanottaa henkilötietoja ja mikä on tietojen käsittelyn tarkoitus
  2. Kelloggin turvatoimet
  3. Miten Kellogg käyttää henkilötietojasi
  4. Kenelle Kellogg luovuttaa henkilötietojasi ja mihin tarkoituksiin
  5. Pääsy henkilötietoihisi
  6. Mihin maihin henkilötietojasi luovutetaan ja mihin tarkoituksiin
  7. Miksi ja miten Kellogg käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita
  8. Kelloggin seloste tietojen keräämisestä lapsilta
  9. Tämän tietosuojaselosteen ehtojen muutokset
  10. Yhteyden ottaminen Kelloggiin

1. KELLOGGIN TÄLLÄ SIVUSTOLLA KERÄÄMÄT HENKILÖTIEDOT JA MITEN NE KERÄTÄÄN?

Käsittelemme ainoastaan henkilötietoja, joita luovutat käyttöömme vapaaehtoisesti tai joita Kellogg tai kolmas osapuoli kerää sivuston evästeiden avulla. Jäljempänä kohdassa 7 on lisää tietoa evästeistä ja vastaavista tekniikoista. Evästeiden avulla keräämiemme tietojen lisäksi käsittelemme vain tietoa, jota lähetät meille vapaaehtoisesti. Sivustollamme voit ilmoittaa meille sähköpostiosoitteesi, nimesi, puhelinnumerosi jne., jotta voimme informoida sinua tuotteistamme; ilmoittaa sinut osallistumaan kilpailuihin tai tutkimuksiin; tai vain pitää sinut ajan tasalla Kelloggia koskevista uutisista, joista olet ehkä kiinnostunut. Haluat ehkä kehittää uraasi Kelloggilla ja olet siksi hakenut vapaita työpaikkoja lähettämällä meille CV:si rekrytointisivujemme kautta.

Huomaa, että sivuston tietyt toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä, jos käyttäjä ei ole antanut henkilötietojaan tai hyväksynyt sitä, että tämä sivusto käyttää evästeitä tai vastaavia tekniikoita.

Takaisin sivun alkuun

2. KELLOGGIN TURVATOIMET

Kellogg on ryhtynyt Tanskan tietoturvalain mukaisiin tarpeellisiin turvatoimiin. Kelloggin turvatoimet on suunniteltu estämään informaation katoaminen, varmistamaan henkilötietojen tietosuoja ja säätelemään pääsyä tietoihin. Henkilötietoihisi on pääsy vain valtuutuksen saaneilla Kellogg-konsernin ja puolestamme tietoja käsittelevillä kolmansien osapuolten työntekijöillä. Kaikkien Kelloggin työntekijöiden, joilla on pääsy henkilötietoihisi, on noudatettava Kelloggin tietoturvamääräyksiä. Kellogg edellyttää, että kaikki sille palveluja toimittavat kolmannet osapuolet varmistavat, että jokainen niiden työntekijä, jolla on pääsy henkilötietoihisi, on allekirjoittanut vaitiolositoumuksen. Olemme myös sopineet niiden kolmansien osapuolten palveluntoimittajien kanssa, jotka käsittelevät tietoja Kelloggin toimeksiannosta ja joilla on pääsy henkilötietoihisi, että ne noudattavat kotimaasi lainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja että tietojasi käsitellään vain Kelloggin antamien ohjeiden mukaisesti.

Katso kysymys 4 – Kenelle Kellogg luovuttaa henkilötietojasi ja mihin tarkoituksiin?

Takaisin sivun alkuun

3. MITEN KELLOGG KÄYTTÄÄ HENKILÖTIETOJASI

Henkilötietojasi käytetään vain niihin tarkoituksiin, joita varten olet antanut ne Kelloggille. Käyttötarkoitus ilmoitettiin tietojen kysymisen yhteydessä. Henkilötietoja käytetään myös palvelutasoamme koskevan palautteen antamiseen ja saamiseen; estämään tietosuojarikkomuksia, rikoksia ja käyttöehtojemme vastaista toimintaa; sekä suoramainontaan, mukaan lukien suoramainosten lähettäminen, mikäli olet sen nimenomaisesti hyväksynyt.

Takaisin sivun alkuun

4. Kenelle Kellogg luovuttaa henkilötietojasi ja mihin tarkoituksiin

Ellei laki vaadi muuta, Kellogg ei koskaan luovuta henkilötietojasi minkään kolmannen osapuolen yksikölle (ts. Kellogg-konserniin kuulumattomalle yksikölle), joka haluaa käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa. Maailmanlaajuisena konsernina Kellogg saattaa oman harkintansa mukaan luovuttaa henkilötietojasi jollekin toiselle henkilötiedoista lain mukaan vastaavalle taholle Kellogg-konsernin sisällä. Tämä taho voi käyttää tietoja vastaaviin tarkoituksiin kuin tässä tietosuojaselosteessa on kerrottu. Jos henkilötietojasi luovutetaan toiselle henkilötiedoista lain mukaan vastaavalle taholle Kellogg-konsernin sisällä, tällä taholla on tietojen suhteen samat oikeudet ja velvollisuudet kuin Kelloggilla.

Kelloggin kolmansien osapuolten tietojen käsittelijät (esim. digitaaliset konttorimme, tietojärjestelmä- ja tallennuspalvelujen toimittajat ja muut tekniset kumppanit), jotka auttavat meitä sivuston ylläpidossa tai sivuston kautta annettujen tietojen käsittelyssä, voivat saada pääsyn tietoihisi. Jotkin näistä kumppaneista voivat harjoittaa toimintaa sen maan ulkopuolella, josta käsin käytät sivustoa. Nämä tietojen käsittelijät toimivat ainoastaan Kelloggin ohjeiden mukaisesti ja Kellogg varmistaa, kirjallisin sopimuksin, että ne noudattavat turvallisuusvaatimuksiamme. Lisätietoja aiheesta on jäljempänä kysymyksessä 6.

Takaisin sivun alkuun

5. PÄÄSY HENKILÖTIETOIHISI

Sinulla on oikeus vaatia, että Kellogg luovuttaa sinulle kaikki tiedot, jotka se tallentaa sinusta. Tiettyjen maiden lainsäädännön mukaan tästä voidaan periä pieni maksu. Jos haluat tehdä huomautuksia siitä, miten henkilötietojasi käytetään, tai suoramainonnasta, tai jos haluat korjata tietojasi, voit lähettää sähköpostia

Takaisin sivun alkuun

6. Mihin maihin henkilötietojasi luovutetaan ja mihin tarkoituksiin

Kellogg on maailmanlaajuinen yritys, ja henkilötietojasi voidaan ehkä luovuttaa maasta toiseen. Niitä voidaan luovuttaa maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö on erilainen kuin siinä maassa, josta käsin annoit henkilötiedot Kelloggille. Paikallisten tietosuojamääräysten niin vaatiessa Kellogg (henkilötiedoistasi lain mukaan vastaavana tahona ja tietojen viejänä) noudattaa turvatoimia tietojen viemisessä ulkomaille. Paikallisten tietosuojamääräysten mukaisesti Kellogg on sopinut niiden yksiköiden kanssa, jotka vastaanottavat henkilötietojasi, että niiden on varmistettava turvatoimien noudattaminen ja se, että tietojasi käsitellään EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Kun tietoja luovutetaan eurooppalaiselta talousalueelta (ETA) sen ulkopuolelle, tämä tapahtuu sellaisen tietojen luovutussopimuksen mukaisesti, joka antaa EU- ja muiden ETA-maiden tietosuojalainsäädännön mukaista vastaavan suojan.

Tämän sivuston sisältävä palvelin saattaa sijaita sen maan ulkopuolella, josta käsin käytät sivustoa. Sivuston toimittajaa sitoo sopimus, joka takaa, että tietojasi käsitellään EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja vain Kelloggin antamia ohjeita noudattavalla tavalla. Sopimus edellyttää myös, että toimittaja käyttää jatkuvasti kaikkia tarvittavia teknisiä toimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi.

Takaisin sivun alkuun

7. MIKSI JA MITEN KELLOGG KÄYTTÄÄ EVÄSTEITÄ JA MUITA VASTAAVIA TEKNIIKOITA

Kellogg ja ilmoittajamme käyttävät evästeitä. Ne ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi verkkosivustoilta, joilla vierailet, tai tietyistä sähköpostiviesteistä, jotka avaat. Kellogg käyttää myös muita vastaavia tekniikoita, kuten "Flash Cookies" ja "web beacons". Näitä tekniikoita käytetään hyvin laajalti verkkosivustojen toiminnan varmistamiseen tai tehostamiseen sekä markkinointia koskevan informaation välittämiseen sivustojen omistajille. Niiden avulla kerätään tietoja esimerkiksi selainten ja käyttöjärjestelmien tyypistä, sivustolle viittaavista sivuista, Internet-palveluntarjoajista jne. Tietoja käytetään sen hahmottamiseen, miten vierailijat käyttävät sivustoa. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat auttavat meitä mukauttamaan sivuston vastaamaan omia tarpeitasi. Tämän tyyppistä evästeillä kerättävää tietoa ei luovuteta muille kuin Kellogg-konsernille tai hyväksytyille tietojen käsittelijöille. Tietoja käytetään ainoastaan sellaiseen viestintään, johon olet nimenomaisesti antanut suostumuksen.

Tästä löydät tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä.

Tietokoneellesi tallennettavat evästeet eivät sisällä nimeäsi vaan IP-osoitteen, joka voi myös tunnistaa sinut käyttäjänä. Monissa tapauksissa tieto ei ole enää Kelloggin käytettävissä sen jälkeen, kun käyttäjä on poistunut sivustolta.

Sivusto ei tallenna mitään evästeitä, ellet ole erityisesti hyväksynyt tätä. Jos hyväksyt, että saamme käyttää evästeitä, saamme käyttää sinulta saamiamme tietoja, kun rekisteröidyt verkossa. Käytämme tietoja muodostaaksemme kuvan kiinnostuksesi kohteista, jotta sinulta eivät jäisi väliin kiinnostavat tarjoukset ja tiedot, kun vierailet sivustolla.

Kellogg ja kolmansien osapuolten omistamat mainosyhtiöt, jotka toimivat Kelloggin toimeksiannosta, keräävät tietoa sivuston käyttäjistä seuraaviin tarkoituksiin: tilastollinen analyysi; myynti- ja markkinointitutkimukset; seurantasivujen käyttö sekä sen selvittäminen, mitä kautta sivuilla vieraillaan; sivuston sisällön kohdentaminen; myyntikampanjat ja suoramarkkinointiin liittyvät sähköpostiviestit; mainokset Internet-bannereissa omalla sivustollamme ja muilla verkkosivustoilla; Internet-bannereissa olevien mainosten sekä markkinointikumppaniemme sivuilta omille sivuillemme johtavien seuranta.

Täällä on lisää tietoa siitä, minkä kolmansien osapuolten Kellogg antaa kerätä evästeitä Kelloggin sivustolta.

Voimme yhdistää sivuston käyttöä koskevia tietoja myös muihin tietoihin, joita olemme keränneet sinusta. Esimerkkejä ovat tiedot siitä, että olet tullut sivustollemme yksittäiseen osoitteeseen lähetetyn sähköpostiviestin kautta; tiedot käyttäjäksi rekisteröitymisestäsi (jos olet kirjautunut sisään); sekä sivuston käyttöä koskevat tiedot, joita kerätään tietokoneeseesi aiemmin sijoitetun evästeen avulla. Säilytämme nämä tiedot, jotta saamme paremman ja tarkemman kuvan siitä, miten asiakkaat käyttävät sivustoamme, sekä heidän toiveistaan ja kiinnostuksensa kohteista. Voimme käyttää evästeillä keräämiämme tietoja markkinointitarkoituksiin sekä mainoskampanjoidemme ja sähköpostiviestiemme mukauttamiseen juuri sinulle sopiviksi.

Täällä voit milloin tahansa peruuttaa Kelloggille evästeiden keräämisen yhteydessä antamasi hyväksynnän. Lisätietoja evästeistä, myös siitä, miten niiden käyttäminen estetään, on osoitteessawww.minecookies.org

Yleisesti ottaen suosittelemme määrittämään tietokoneesi asetukset sen mukaan, hyväksytkö evästeiden käytön vai et. Voit asettaa selaimesi varoittamaan, ennen kuin hyväksyt evästeen, tai olemaan hyväksymättä niitä lainkaan. Silloin et ehkä voi käyttää kaikkia sivuston toiminnallisuuksia. Lisätietoja näiden asetusten määrittämisestä tietokoneessasi on selaimesi ohjeessa. Asetukset eivät ehkä vaikuta kaikkiin Flash Cookies -evästeisiin. Evästeiden ei tarvitse olla aktiivisina selaimessasi, jotta voit käyttää tätä ja Kelloggin muita sivustoja ja liikkua niillä. Jos käytät eri tietokoneita eri paikoissa, sinun on muistettava varmistaa, että kussakin selaimessa on haluamasi evästeitä koskevat asetukset.

Takaisin sivun alkuun

8. KELLOGGIN SELOSTE TIETOJEN KERÄÄMISESTÄ LAPSILTA

On erittäin tärkeää, että lasten yksityisyys on turvattuna, kun he liikkuvat verkossa, ja että vanhempia ja huoltajia rohkaistaan olemaan tällöin lastensa kanssa, jotta he voivat osallistua lasten toimintaan verkossa ja valvoa sitä.

Emme kerää tietoisesti henkilötietoja alle 16-vuotiailta lapsilta, vaikka vanhemmat antaisivatkin siihen suostumuksensa. Huomaa kuitenkin, että joitakin henkilötietoja, myös IP-osoite, saatetaan kerätä evästeiden avulla. Lisätietoja yllä kohdassa 7. Kellogg suosittelee siksi, että vanhemmat aina huomioivat selaimen asetukset.

Tiedote alle 16-vuotiaiden lasten vanhemmille

Suosittelemme, että vanhemmat/huoltajat valvovat säännöllisesti lasten sähköpostin käyttöä ja muuta toimintaa verkossa.

Takaisin sivun alkuun

9. TÄMÄN TIETOSUOJASELOSTEEN EHTOJEN MUUTOKSET

Kellogg tekee yksittäisiä muutoksia ja tarkennuksia tähän tietosuojaselosteeseen. Tarkasta seloste säännöllisesti nähdäksesi, mitä muutoksia on tehty ja miten ne mahdollisesti voivat koskea sinua.

Takaisin sivun alkuun

10. YHTEYDEN OTTAMINEN KELLOGGIIN

Tavoitat meidät sähköpostilla tai postilla osoitteesta Nordisk Kellogg’s Sverige, Konsumentkontakt, Box 20036, 161 02 Bromma, Ruotsi.

Takaisin sivun alkuun